Ρυθμίσεις SMS Ειδοποιήσεων

WHM unable to create or remove accounts

1) Check your /etc/resolv.conf. If its missing valid nameservers this can be the cause

dig . NS

If this times out then this is the problem. You have to fix your /etc/resolv.conf

2) Make sure you aren’t missing perl modules or have 11.x scripts on a 10.x machine

run

/scripts/perlinstaller File::Copy::Recursive
/usr/local/cpanel/bin/checkperlmodules –bootstrap
/usr/local/cpanel/bin/checkperlmodules –full

If you want to keep 10.x:
echo “CPANEL=stable” >> /etc/cpupdate.conf

/scripts/upcp –force

  • 0 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?

Σχετικά άρθρα

The password you provided is not correct. Trace Output: (root@***.***.***.***’s password: ==sshcontroloutput== sshcmdpermissiondeny

The above error troubles you sometimes while doing multiple transfer via Cpanel to Cpanel server,...

Fantastico is not installed at the default location

Today while installing fantastico on one of our server, We came across the following error....

Compress CPanel Domlogs log files

Before setting up compression of your logs you will want to have cpanel run the stats as often as...

Phpmyadmin failed (Cpanel) Warning: session_start() [function.session-start]: SQLite

Phpmyadmin fails to load and gives the below error. ==== Error ==== Warning: session_start()...

Found suspicious scripts in /tmp directory

Sometimes its very frustating to find how the suspicious files are stored in /tmp directory....

Powered by WHMCompleteSolution