Συμβόλαια Συντήρησης

Site Basic

Αναβαθμίσεις λογισμικού ( στην ίδια έκδοση μόνο π.χ Joomla 3.0 έως 3.x.xx )
Αναβαθμίσεις επιπλέον πρόσθετων ( εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης )
Εργασίες ασφάλισης
Βασικές εργασίες SEO
Μικροαλλαγές στο περιεχόμενο
ΔΩΡΕΑΝ ανακατασκευή site κάθε 3 έτη
Στατιστικά Google analytics
Security Alert System
Καθημερινό Back up
Βοήθεια μέσω Teamviewer ( 30' / μήνα )
Βασικές εργασίες βελτιστοποίησης site

Site Premium

Αναβαθμίσεις λογισμικού ( Πάντα ενημερωμένο στη τελευταία stable έκδοση )
Αναβαθμίσεις επιπλέον πρόσθετων ( εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης )
Δυνατότητα Newsletter με πλήρη στατιστικά
Premium εργασίες ασφάλισης
Premium εργασίες SEO
Αλλαγές στο περιεχόμενο
ΔΩΡΕΑΝ ανακατασκευή site κάθε 2 έτη
Στατιστικά Google analytics
Google webmaster console
Security Alert System
Καθημερινό Back up
Βοήθεια μέσω Teamviewer ( 60' / μήνα )
Premium εργασίες βελτιστοποίησης site

Eshop Basic

Αναβαθμίσεις λογισμικού ( στην ίδια έκδοση μόνο π.χ Joomla - VM 3.0 έως 3.x.xx )
Αναβαθμίσεις επιπλέον πρόσθετων ( εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης )
Εργασίες ασφάλισης
Βασικές εργασίες SEO
Μικροαλλαγές στο περιεχόμενο
ΔΩΡΕΑΝ ανακατασκευή e-shop κάθε 3 έτη
Στατιστικά Google analytics
Security Alert System
Καθημερινό Back up
Βοήθεια μέσω Teamviewer ( 30' / μήνα )
Βασικές εργασίες βελτιστοποίησης e-shop

Eshop Premium

Αναβαθμίσεις λογισμικού ( Πάντα ενημερωμένο στη τελευταία stable έκδοση )
Αναβαθμίσεις επιπλέον πρόσθετων ( εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης )
Δυνατότητα Newsletter με πλήρη στατιστικά
Premium εργασίες ασφάλισης
Premium εργασίες SEO
Αλλαγές στο περιεχόμενο
ΔΩΡΕΑΝ ανακατασκευή e-shop κάθε 2 έτη
Στατιστικά Google analytics
Google webmaster console
Security Alert System
Καθημερινό Back up
Βοήθεια μέσω Teamviewer ( 60' / μήνα )
Premium εργασίες βελτιστοποίησης e-shop