Ρυθμίσεις SMS Ειδοποιήσεων

Hostname wrong IP

============
Error
============

IMPORTANT: Do not ignore this email.
The hostname (server.site.net) resolves to 192.168.1.1 It should resolve to 10.8.148.110. Please be sure to correct /etc/hosts as well as the ‘A’ entry in zone file for the domain

============
Solution :
============

cat /etc/hosts

10.8.148.110 server.site.net server
127.0.0.1 localhost

nano /etc/hosts

Check for the correct Ip address listed in there.

if the correct Ip is not listed please change the IP

192.168.1.1 server.site.net server
127.0.0.1 localhost

Also check the A entry for the server.site.net

———————————————————————-

Check entries in dns
Check entries in /etc/sysconfig/netork
Check entries in /etc/hosts

  • 0 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?

Σχετικά άρθρα

The password you provided is not correct. Trace Output: (root@***.***.***.***’s password: ==sshcontroloutput== sshcmdpermissiondeny

The above error troubles you sometimes while doing multiple transfer via Cpanel to Cpanel server,...

Fantastico is not installed at the default location

Today while installing fantastico on one of our server, We came across the following error....

Compress CPanel Domlogs log files

Before setting up compression of your logs you will want to have cpanel run the stats as often as...

Phpmyadmin failed (Cpanel) Warning: session_start() [function.session-start]: SQLite

Phpmyadmin fails to load and gives the below error. ==== Error ==== Warning: session_start()...

Found suspicious scripts in /tmp directory

Sometimes its very frustating to find how the suspicious files are stored in /tmp directory....

Powered by WHMCompleteSolution